Chybné dáta

Pri spracovaní dát sme našli chyby, alebo nezrovnalosti, ktoré dopravcovia zrejme nepostrehli. Každú chybu, ktorú spozorujeme alebo nám ju nahlásia užívatelia, hlásime dopravcom.

MHD Prešov
MHD Prešov
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, IČO: 31718922, dpmp@dpmp.sk

Popis Nahlásené Vyriešené

Pri niektorých spojoch, ktoré začínajú jazdu/štartujú z inej ako z prvej zastávky hlavnej trasy linky. GPS dáta nesedia s popisom ku OpenDATA zverejneným na https://egov.presov.sk/GeoDataKatalog/dpmp.txt. PLANNED_START je odchod z prvej zastávky, nie z nultej či mínus prvej zastávky. Niektoré spoje sú v poriadku iné nie.

 

Reálne príklady správnych aj nesprávnych GPS dát:

 

1;04:38;P;1;Garáž;500;1;Dopravný podnik *;80;1;380;38;49.0134;21.25987;-18;732;2023-01-10 04:38:30
Spoj linky č. 1 (smer Solivar) má 1. ranný spoj o 4:40 zo zastávky Dopravný podnik a nie ako je uvedené v GPS dátach 4:38 z neexistujúcej zastávky Garáž.

 

28;05:14;T;1;Železničná stanica;35;0;Čierny most;4;0;650;35;48.98453;21.24973;-68;400;2023-01-11 05:15:14
Spoj linky č. 28 (smer Ľubotice) o 5:14 zo zastávky Žel. stanica má GPS dáta správne.

 

28;06:11;T;1;Nový Solivar  *;7;0;Železničná stanica;35;0;654;0;48.97848;21.25129;-62;391;2023-01-11 06:12:02
Spoj linky č. 28 (smer Ľubotice) o 6:11 zo zastávky Nový Solivar v CP neexistuje. Podľa CP má byť po správnosti údaj 6:14 zo zastávky Žel. stanica.

 

28;06:58;T;1;Čierny most;4;2;Divadlo Jonáša Záborského;205;0;461;0;48.98978;21.24697;-242;412;2023-01-09 07:02:02
Spoj linky č. 28 (smer Ľubotice) o 6:58 zo zastávky Čierny most v CP neexistuje. Podľa CP má byť po správnosti údaj 7:00 zo zastávky Divadlo Jonáša Záborského.

 

Ako bolo skôr spomenuté, GPS dáta nesedia s popisom ku OpenDATA zverejneným na egov.presov.sk, preto by bolo dobré GPS dáta upraviť podľa popisu.

 

Taktiež dôsledkom nesúladu informácii nastáva situácia, kedy nie je možné spoj napárovať v aplikácii MHD Prešov. Následne je užívateľovi zobrazený chybný časový údaj/poloha vozidla.

10.01.2023

Chýbajúci spoj linky číslo 7 zo zastávky Širpo v smere na zastávku Železničná stanica o 9:05 v cestovnom poriadku a vo vyhľadávaní spojenia na webovej stránke dopravcu. Spomínaný spoj sa nachádza len v linkovom cestovnom poriadku LCP 2022-09-22.pdf uvedenom na webovej stránke dopravcu.

EDIT:
Chyba odstránená globálnou zmenou CP ku dňu 08.01.2023.

 

12.10.2022 08.01.2023

Nezhoda medzi cestovnými poriadkami linky číslo 8 uvedenými na webovej stránke dopravcu a na zastávke. Príklad CP linky č.8 smer Sídlisko III zo zastávky Karpatská.

 

12.9.2022 14.9.2022

Cestovný poriadok školskej linky D neobsahuje zastávku Logistické centrum.
6.9.2022 7.9.2022

Chybná informácia týkajúca sa prestupu na zastávke Poliklinika z linky č. 4, resp. č. 8 na linku č. 5, pri vyhľadávaní spojenia zo Sídliska III (VUKOV) na Budovateľskú ulicu (Priemyselné centrum). Vyhľadávanie chybne hlási „zmena smeru jazdy – nutný prechod na opačnú stranu vozovky“.
Cestujúci vystúpi z linky č. 4, resp. č. 8 na zastávke Poliklinika a čaká na prestup na tej istej zastávke na linku č. 5 bez nutnosti prechodu na opačnú stranu.
5.4.2022 11.7.2022

Cestovný poriadok školskej linky F neobsahuje zastávku Martina Benku.
28.1.2022 31.1.2022

Nesprávne výsledky vyhľadávania na webe dopravcu https://www.dpmp.sk/search v prípade, keď užívateľ do vyhľadávania zadá nasledovné –  Odkiaľ: Karpatská, Kam: Na Hlavnej, Čas: 15:10, Deň: Sobota, Nedeľa, Sviatok. V nasledujúcich výsledkoch vyhľadávania sa nenachádza spojenie linky 8, Karpatská 15:37 – Na Hlavnej 15:51. Z dôvodu tejto chyby sú nesprávne výsledky vyhľadávania aj v aplikácií, avšak iba v režime „online“, ktorý sprostredkováva výsledky od dopravcu. Používateľom odporúčame používať „offline“ vyhľadávanie, ktoré túto chybu nemá. 20.1.2022 20.1.2022

Nesprávne výsledky vyhľadávania na webe dopravcu https://www.dpmp.sk/search v prípade, že rôzne linky premávajú podľa rôznych typov dní. Napr. od 02.11.2021 linky 4, 8 a 38 jazdia mimoriadne ako v „pracovný prázdninový deň“, ale ostatné linky štandardne ako v „pracovný školský deň“. Z dôvodu tejto chyby sú nesprávne výsledky vyhľadávania aj v aplikácií, avšak iba v režime „online“, ktorý sprostredkováva výsledky od dopravcu. Používateľom odporúčame používať „offline“ vyhľadávanie, ktoré túto chybu nemá.

Aktualizácia: Dopravca upravil v cestovných poriadkoch stĺpec „Pracovný deň“ podľa stĺpca „Pracovný deň – prázdniny“.

22.11.2021 22.11.2021

Cestovný poriadok linky č. 24 neobsahuje zastávku Čistička. Od 05.11.2021 má byť cestujúcim opäť dostupná. Informácia o dostupnosti zastávky od DPMP: https://www.dpmp.sk/_uploads/files/81a3e1f786.pdf 11.11.2021 11.11.2021

Linkový cestovný poriadok linky č. 20 zo zastávky Trojica https://www.dpmp.sk/l8_Trojica-20-A-100.html nekorešponduje so zastávkovým cestovným poriadkom linky č. 20 zo zastávky Trojica https://www.dpmp.sk/z8_trojica-20-A-100.html
26.10.2021 4.11.2021

Nefunkčné GPS polohy vozidiel. Dataset mesta Prešov „On-line poloha vozidiel MHD mesta Prešov – skúšobná prevádzka“ neaktuálny od 08.10.2021, 15:38. 11.10.2021 11.10.2021

Chybné zobrazovanie cestovných poriadkov vo formáte .pdf pre zariadenia s operačným systémom iOS.

10.9.2021

Nefunkčné GPS jednotky vo vozidlách 711, 733, 394, 395, 396, 398, 399, 719. Z tohto dôvodu nie sú v aplikácii k dispozícii polohy a meškania pre linky, na ktorých uvedené vozidlá jazdia. 3.9.2021

Školský spoj F v CP na webe dopravcu má nesprávny smer „Sabinovská“ namiesto „Šalgovík“. Školský spoj K v CP na webe dopravcu má nesprávny smer „Sídlisko III“ namiesto „Dopravný podnik“. 3.9.2021 3.9.2021

Zastávka „Priečne“ pre školský spoj F je v CP na webe dopravcu označená ako v 1. tarifnom pásme, ale v CP školských spojov v PDF súbore ako v 2. tarifnom pásme. 1.9.2021 1.9.2021

Chýbajúca linka č. 26 v cestovných poriadkoch na webe dopravcu. Z tohto dôvodu nie je uvedená linka ani v aplikácii. 1.9.2021 1.9.2021

MHD Košice
MHD Košice
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, dpmk@dpmk.sk

Popis Nahlásené Vyriešené

Nerealizované zmeny CP nočných liniek na webovej stránke dopravcu dpmk.sk/cp na základe oznamu dpmk.sk/aktuality/2022/oznam-nocna-doprava 26.1.2022 28.1.2022

Nie sú skryté cestovné poriadky pre pracovné dni – 6, 9, R1 – R7, 14, 17, 21 – 26, 28, 30 – 32, 35, 52, 56,
RA2, RA4 – RA6, N1 – N3, N5 – N7.
13.12.2021

Červený rámček ukazujúci najbližší spoj neukazuje správne odchody, resp. na linkách v zozname vyššie pôsobí mätúco. 13.12.2021

pri linke 23 smer Letisko chýba označenie spojov, ktoré zachádzajú na zastávku Bahýľova, teda okrem poznámky F a Fa, pretože tým pádom rôzne spoje označené rovnakou poznámkou nemajú rovnaké zastávky. 13.12.2021

V CP na webe dopravcu nie je premenovaná zastávka „Hala Cassosport“ na „Košická futbalová aréna“ 1.9.2021 3. 9. 2021

Na webe dopravcu nie sú aktualizované CP liniek 19, 34, 54, 71, RA3, RA4 a N6 po skončení výluky na Sídl. KVP, z toho dôvodu nie sú v aplikácii pre tieto linky aktuálne CP.

 

Edit:

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.

Na našej webovej stránke máme menší technický problém. Exporty pre iných prevádzkovateľov a pre našu stránku idú osobitne, preto to nie vždy funguje spoločne a bohužiaľ aj s chybami.
S pozdravom,

Ing. Peter Medviď, PhD.
vedúci oddelenia dopravnej technológie a komunikácie Úsek Dopravy

27.8.2021 3. 9. 2021

MHD Žilina
MHD Žilina
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, dpmz@dpmz.sk

Popis Nahlásené Vyriešené

MHD Poprad-Tatry
MHD Poprad-Tatry
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť., Wolkerova 466, 058 49 Poprad, sekretariat@sadpp.sk

Popis Nahlásené Vyriešené

MHD Banská Bystrica
MHD Banská Bystrica
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, akciová spoločnosť, Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5, info@dpmbb.eu

Popis Nahlásené Vyriešené

Rozdielne názvy zastávok na linke č. 601451 v smere Malachov, Kopanice. „CP linky č. 601451“ verzus „CP linky č. 601451 zo zastávky Nemce, otočka“ (klik na CP pre zobrazenie stránky s chybou). 19.01.2022 20.01.2022

Rozdielne názvy tej istej zastávky „Rakytovce, RD“ verzus „Rakytovce, PD“ (klik na názov zastávky pre zobrazenie stránky s chybou). 14.01.2022 17.01.2022

MHD Martin
MHD Martin
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin, info@dpmmartin.sk, +421 945 505 060

Popis Nahlásené Vyriešené

Minutáž medzi zastávkami „Martin, žel. stanica“ a „Nemocnica“ je rôzna v rámci linky, ale aj v rámci liniek. Napr. linka č. 1 časť spojov má minutáž 1 minútu a časť spojov 2 minúty (prevažuje 2-minútová počas dňa) a napr. linka č. 2 má celý deň minutáž 1 min.

Minutáž medzi prvou a poslednou zastávkou linky č. 2 je zvyčajne 30 minút avšak pre niektoré spoje je náhodne minutáž iná napr. medzi zastávkami „Sever II“ a „Sever, obch. dom“ je vždy pevná minutáž 2 minúty avšak o 9:20/9:21 je nepochopiteľne iba 1 minúta.

Linka č. 11 smer Ľadoveň spoju o 22:52 zo zast. Vrútky, žel. stanica pravdepodobne chýba značka pre pracovné dni

Linka č. 21 smer Ľadoveň medzi prvou a druhou zast. je nesprávna minutáž 2 minúty namiesto 1 minúty pre spoj o 06:20

Linka č. 21 smer DPMM až 3 rôzne minutáže: 21, 22 a 23 minút medzi prvou a poslednou zastávkou pričom opačný smer ma pevnú minutáž.

Linka č. 30 smer DPMM má pod tabuľkou vysvetlivku „T – premáva po zastávku Podháj, športová hala“ avšak linka takúto zastávku vôbec neobsluhuje.

Linka č. 30 smer DPMM má medzi zastávkami „Vrútky, žel. stanica“ a „Vrútky, ul. Nábrežná“ pri spoji o 4:55 nesprávnu minutáž 6 minút namiesto 1 minúty.

Mnohým linkám sa po aktualizácií 30.12.2021 pod tabuľkou stratili vysvetlivky ako pracovné dni, sobota, sviatky atď (napr. linky 30, 32, …).

Linka č. 33 smer Nemocnica pri spoji o 18:01 má vysvetlivku „§ – ide po zastávku Obchodná akadémia“ pričom táto linka túto zastávku neobsluhuje. .

Linka č. 33 smer Nemocnica pri spoji o 22:35 má vysvetlivku „T – premáva po zastávku Podháj, športová hala“ pričom táto linka túto zastávku neobsluhuje. .

Linka č. 25 smer DPMM písmenko „P“ (premáva cez pamätník …) pri niektorých spojoch uvedené je pri iných nie je hoci spoj cez pamätník premáva.

Linka č. 25 smer DPMM medzi zastávkami „Vrútky, ul. K & B I.“ a „Vrútky, rázc. K & B“ je minutáž raz 1 minúta inokedy 2 bez logického zámeru (napr. ráno, večer a v noci 1. min a cez deň 2 min. pretože napr. v noci spoj v stĺpci č. 104 o 23:00 má minutáž dlhšiu t.j. 2 min.).

O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko