Chybné dáta

Pri spracovaní dát sme našli chyby, alebo nezrovnalosti, ktoré si dopravcovia zrejme nevšimli. Každú chybu dopravcom pravidelne hlásime.

MHD Prešov
MHD Prešov
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, IČO:31718922, dpmp@dpmp.sk

Umiestnenie Nahlásené dňa Odstránené dňa

0

MHD Košice
MHD Košice
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, dpmk@dpmk.sk

Umiestnenie Nahlásené dňa Odstránené dňa

0

MHD Žilina
MHD Žilina
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, dpmz@dpmz.sk

Umiestnenie Nahlásené dňa Odstránené dňa

0

MHD Poprad-Tatry
MHD Poprad-Tatry
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť., Wolkerova 466, 058 49 Poprad, sekretariat@sadpp.sk

Umiestnenie Nahlásené dňa Odstránené dňa

0